สถานะเซิฟเวอร์
เซิฟเวอร์โปร เซิฟเวอร์ตรวจบัตร
สถานะโปรแกรม
PRO Rules Of Survival  v.6
Update 20 / 4 / 2561
PRO SF 2  v.33
Update 20 / 4 / 2561
PRO SF 1 v.100
Update 20 / 4 / 2561
PRO Hackkill SF  1 v.101
Update 20 / 4 / 2561
PRO PB v.100
Update 20 / 4 / 2561
PRO Hackkill PB v.101
Update 20 / 4 / 2561
PRO AVA Singapore v.56
Update 20 / 4 / 2561
PRO XSHOT v.55
Update 20 / 4 / 2561
PRO Dragon Nest v.52
Update 20 / 4 / 2561
PRO WarZ Infestation 
Thai

v.22
Update 20 / 4 / 2561
PRO BOT Ragnarok TH  v.18
Update 20 / 4 / 2561

บทความ

PRO SF 1 v.100
PRO SF
 

กรุณาเลือกเวลาโปรที่จะเช่า


              ใส่รหัสบัตรทรู 14 หลัก

    ใส่อีเมลของคุณ
 

 1.เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้ว กด ' ยืนยัน เช่าโปร '
 2.
รอสถานะรายการ ทำรายการจนเสร็จ
3.รอรับโปรแกรมที่ส่งไปให้ที่อีเมลได้เลยครับ

* วิธีใช้โปรทางเราจะส่งไปพร้อมโปรที่เช่า

แปลภาษาอังกฤษความสามารถโปร

No Recoil = ลดแรงดีด
Untimate Ammo = ลูกกระสุนไม่จำกัด
Rapid Fire = ยิงรัว
Super Jump = โดดสูง
Walk Through Wall = เดินเข้ากำแพง(กด Ctrl นั่งแล้วเดินเข้า)
Aimbot = ล๊อคเป้า
Aimbot Bone = จุดที่จะล๊อค หัว ตัว เท้า
Aimbot Key = ปุ่มที่ใช้กดล๊อคเป้า Shift ซ้าย
Copy Weapon = ก๊อปปี้ปืนฝ่ายตรงข้ามกด ALT ขวา 
Tele Aim = กดปุ่มกลางเม้าท์ แล้วเราจะหายตัวไปยังหลังฝ่ายตรงข้าม
Teleport Save Return = ออฟชั่น วาร์ป หายตัว
F8 เพื่อบันทึกจุดวาร์ป  
F9 เพื่อหายตัวไปยังจุดที่บันทึกไว้
Weapon +10s = แฮคปืนหลัก +10S
Weapon Primary = แฮคปืนทองในช่อง1(ปืนหลัก)
Weapon Secondary = แฮคปืนทองในช่อง2(ปืนพก)
2D Box = กรอบรอบตัว
Health Bar = หลอดเลือด
Greanade Esp = กรอบระเบิด
Anti Flash = กันระเบิดแฟลช
Anti Smoke = กันระเบิดควัน
Fast walk = เดินไว